Informatie deelname:
aquariusberichten  en  onverwachte activiteiten

Wil je zelf graag een afbeelding aanschaffen, kijk dan welke mogelijkheden er zijn.                                                                            De juiste informatie vind je in
Jongste Beschouwing (menu)
  
Nieuwe levensthemaĺs  zullen steeds meer invulling krijgen, naar mate ons bewustzijn groeit. Enkele onderwerpen die schuil gaan in de tekeningen wil ik hier noemen.
Aquariussymboliek, Nieuwe Energie
Werken met scheppingskracht
Kosmische mens en God-zijn
Multidimensionale mens en communicatie
Nieuwe Cirkelgang van Leven
Uitwisseling talenten en mondiale samenwerking
De onderste steen komt boven

Kristalenergie en ons bewustzijn
Kosmische telepathie en samenwerking


Mijn werk richt zich op expanderen en stimuleert mensen die met hart en ziel willen samenwerken om heel praktisch nieuwe realiteiten te creŰren.
Wij leren als soevereine mensen werken voor het hoogste goed voor allen.

Graag kom ik op uitnodiging de symboliek vertellen die op een prachtige wijze is verbeeld in vele ge´nspireerde tekeningen. Deze heb ik gedigitaliseerd en kunnen op een scherm geprojecteerd worden, waardoor een focuspunt de aandacht centraliseert en dat is voelbaar.

Ook kan incidenteel en in overleg een workshop worden aangevraagd, waarin een onderdeel intu´tief tekenen altijd als heel fijn wordt ervaren. Uiteraard hoeft niemand over tekenvaardigheid te beschikken.

Geef jezelf een kans om in een totaal nieuwe vorm te stappen, los van elk vooroordeel of oude geloofsovertuigingen.

Gea Hollestelle, Kielakker 24, 7971 AG Havelte in de provincie Drenthe

Voor de route- en contactgegevens klik op
Contact.

Workshop: Op aanvraag en in overleg.

Lezingen: Op aanvraag en in overleg.

Een digitale presentatie van de symbolische tekeningen draagt bij tot een verrassend geheel. De wens om bij u thuis een kleine groep mensen uit te nodigen is een mogelijkheid die eveneens bespreekbaar is. 


Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Title
Title

Image description goes here

More information
  

  Ascensie in Aquariussymboliek 
*  Zie ook in Wie is Gajael: Toegevoegd mei 2012 en 2020  (bij de groene vlinder)
 
*
.
 

*
*
De tijd waarin wij ons nu manifesteren vraagt het loslaten van oude gehechtheden en gelijktijdig een soepele houding ten opzichte van  nieuwe vormgeving.
Opgave Deelname:
gajael@home.nl
 
 
 
 

Power-Point-Presentatie, vormgegeven door prachtige  ge´nspireerde symboliek en de energie van dit moment.
 
Het is heel fijn om te voelen hoe het enthousiasme in een groep aquariuswerkers wordt verhoogd door het uitwisselen en bundelen van energieŰn.

Werken met scheppingskracht om een
nieuwe cirkelgang van leven in liefde en licht
te helpen bouwen, blijft mijn prioritei
t.
Ascensie in Aquariussymboliek
Het Vaandel van de Overwinning en de Kristallijnen Duif
 
*
 
 
 
Inmiddels leven wij in het jaar 2020. Er is net een bericht verspreid dat ook in Nederland de scholen een poosje sluiten vanwege het coronavirus. Aangezien ik al weer vijf jaar verbonden ben aan IBBO-Chalcedoon - een school voor leerlingen die niet in het reguliere systeem gedijen zoals dit nu nog veelal is geregeld - benut ik deze weken om mijn site bij te werken.

Aan de tekeningen hoef ik niets te veranderen, maar de teksten vragen hier en daar toch om vernieuwing. Dat is een logisch gevolg van de vele veranderingen die elkaar opvolgen in deze roerige tijd. De voorspellingen die wij twintig  tot dertig jaar terug te horen kregen, zien wij nu om ons heen waarheid worden.
De energie waarin de nieuwe mogelijkheden zich zullen ontplooien zijn natuurlijk van deze tijd en verbonden met de kosmische mens die bereid is verantwoordelijkheid te nemen om zijn weg van liefde en licht te volgen, geleid door zijn innerlijke leiding.

Na de jaren van onderwijs geven op diverse scholen, volgden jaren van cursussen organiseren voor volwassenen. Wie had toen kunnen denken dat ik toch weer als leerkracht mij zou gaan inzetten voor kinderen van deze tijd. Ook zij zijn gekomen om mee te helpen het
Aquariustijdperk vorm te geven. Hun bewustzijn is een krachtige  hulp om de overgang naar de volgende dimensies soepeleler te laten verlopen. Zij zijn  gevoelig, creatief en zeer selectief in wat hun wensen zijn op het moment. Zij zijn tolerant naar elkaar en door de samenstelling van kleine groepen heerst er een fijne sfeer door de hele school. Ik ervaar het als een bijzondere ervaring om met kinderen van nu te kunnen werken in kleine groepen, waar het accent ligt op IK BEN BEWUST!
Het is de
Ibbo-school genaamd Chalcedoon!
Daarvoor zijn wij speciaal in deze tijd naar de aarde gekomen!